Modüler Aritmetik Hesaplama

Modüler aritmetik hesaplama yani bir sayının başka bir sayıya bölümünden sonra kalan sayıyı hesaplama işlemine modüler aritmetik hesaplama denir.

Modüler Aritmetik Hesaplama

Modüler aritmetik nedir?

Modüler aritmetik hesaplama bir sayının başka bir sayıya bölümünden sonra kalan sayıyı hesaplama işlemine modüler aritmetik hesaplama denir.