Lise Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama

Lise Yılsonu Başarı Puanı (YBP) hesaplamak için aşağıdaki hesaplama aracını kullabilirsiniz.

Lise Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama Aracı

YBP nedir?

Lise Yılsonu Başarı Puanı'nın (YBP) kısaltılmış halidir.

YBP hangi sınıflar için geçerli?

Lise sınıflarının tamamı için (hazırlık, 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilerin) yıl sonu başarı puanını aracımızdan hesaplayabilirsiniz.

YBP nasıl hesaplanır?

YBP, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı haftalık ders saatleri toplamına bölünerek elde edilir.