Faktöriyel Hesaplama

Faktöriyel Hesaplama aracı, matematiksel bir formüldür. Sağına ! işareti konulması onun bir faktöriyel formül olduğunu belirtir.

Faktöriyel Hesaplama

Faktöriyel nedir?

Faktöriyel Hesaplama aracı, matematiksel bir formüldür. Sağına ! işareti konulması onun bir faktöriyel formül olduğunu belirtir.

Faktöriyel nasıl hesaplanır?

Faktöriyel hesaplamak için o sayıdan bir önceki tüm pozitif tam sayılar 1 rakamına ulaşılıncaya kadar çarpılır. Örneğin;

  • 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120
  • 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720