Hacim Hesaplama

Her maddenin uzayda kaplamış olduğu boşluğa hacim ismi verilir. Her şekle göre farklı hesaplama yöntemi vardır. Hacim maddelerde ortak özelliktir. İki madde aynı anda bir hacme sahip olamaz. Hacim maddelerde ortak özelliktir. İki madde aynı anda bir hacme sahip olamaz.

Hacim Hesaplama


Hacim nedir?

Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Her madde de bir hacim vardır. Hacim maddelerin ortak özelliklerindendir. İki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez.

Küpün hacmi nasıl hesaplanır?

Küp
Taban alanı ile (a x b) yüksekliğin (h) çarpılması sonucu elde edilir. Ancak küpün tüm kenarları birbiriyle eş değer olduğu için a, b, h değerlerinin hepsi tek değerdir. Yani a = b = h.
Örneğin; a x a x a = (a3) Küpün Hacmi

Dikdörtgenler prizmasının hacmi nasıl hesaplanır?

Dikdörtgenler Prizması
Taban alanı ile (a x b) yüksekliğin (h) çarpılması sonucu elde edilir.
Örneğin; a x b x h = Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi

Kare piramidin hacmi nasıl hesaplanır?

Kare Piramit
Taban alanı ile (a x a) yüksekliğin (h) çarpımının 3'e bölünmesinden elde edilir.
Örneğin; a2 x h = Kare Piramidin Hacmi

Silindirin hacmi nasıl hesaplanır?

Silindir
Taban alanı ile (π x r2) yüksekliğin (h) çarpımından elde edilir.
Örneğin; π x r2 x h = Silindirin Hacmi

Koninin hacmi nasıl hesaplanır?

Koni
Taban alanı ile (π x r2) yüksekliğin (h) çarpımının 3'e bölünmesinden elde edilir.
Örneğin; π x r2 x h x 1/3 = Koninin Hacmi

Kürenin hacmi nasıl hesaplanır?

Küre
Aşağıda belirtilen formül küre hacmi hesaplamada kullanılır.
Örneğin; π x r3 x 4/3 = Kürenin Hacmi